Płyny, pasty, proszki

Jesteśmy producentem szerokiego asortymentu materiałów technologicznych do obróbek wibrościernych: kształtek, płynów wspomagających, past, proszków, granulatów, flokulantów do oczyszczania ścieków poobróbkowych, itp. (consumables for vibratory mass finishing: chips, compounds, pastes, granulates, flocculants for waste water cleaning, etc.)

Nasza oferta płynów, past i proszków wspomagających oraz flokulantów kształtuje się następująco:

Płyny wspomagające

Produkujemy pełen asortyment płynów wspomagających (koncentratów) o szerokim spektrum zastosowań.

Zastosowanie (ogólne zalecenia):
obróbka detali ze stopów metali nieżelaznych (Al., Mg, ZnAl, mosiądz, itp.) lub stalowych (w tym stali nierdzewnych).Obróbka „na mokro” w wygładzarkach wibracyjnych, rotacyjnych i odśrodkowych.

Pasty i proszki wspomagające

Produkujemy pełen asortyment past i proszków wspomagających do obróbki wibrościernej.

Zastosowanie (ogólne zalecenia):
obróbka detali tam gdzie wymagane jest skrócenie czasu procesu lub uzyskanie odpowiednich parametrów powierzchni.Obróbka „na mokro” z użyciem odpowiednich kształtek i płynów wspomagających.

Flokulanty płynne i proszkowe

Produkujemy flokulanty w postaci płynnej i proszkowej, standardowe (uniwersalne) jak i zoptymalizowane pod kątem parametrów konkretnych ścieków (po otrzymaniu i zbadaniu próbek ścieków).

Zastosowanie (ogólne zalecenia):
Nasze flokulanty można stosować zarówno w prostych systemach oczyszczania ścieków (odstojniki, proste systemy „workowe”) jak i w prasach filtracyjnych czy urządzeniach odśrodkowych (tzw. wirówkach, centryfugach)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.